Žmogus tik dulkė vėjo atnešta,

bet skausmas jo gilus kaip visata...

 

Netekties, skausmo ir liūdesio valandą laidojimo paslaugų įmonės „Praradimas“ darbuotojai
profesionaliai, kultūringai, su pagarba mirusiajam ir artimiesiems, teikia visas laidojimo paslaugas.
Mūsų nuoširdumas, parama ir užuojauta sunkią gyvenimo valandą palengvins Jums rūpesčius ir skausmą,
lydint į amžino poilsio vietą brangų ir mylimą žmogų.

 

Pagarba mirusiam, užuojauta artimiesiems.